Strona bierna - the passive.

Test: Strona bierna - the passive.

łatwy ;D

10 pytań Język angielski magisterka

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Quizu, Testu z odpowiedziami, Powtórzenia lub Fiszek.