Sentencje łacińskie 4, test online. Język łaciński.

Na własny użytek, nie uwzględnia sie znaków przystankowych Test dla liceum z łaciny.

Język łaciński, Liceum, Technikum. Test składa się z 27 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Sentencje łacińskie 4".

Odpowiedzi bez przecinków
Język łaciński, Ogólny
20
Język łaciński, Liceum, Technikum
20
Język łaciński, Ogólny
20
Prawnicze paremie łacińskie
Język łaciński, Studia
2
#łacina
Język łaciński, Studia
14
#jezyklacinski #lacina

Pytania zawarte w teście