Strona 1

Tabliczka mnożenia do 100

Pytanie 1
5 x 5
25
36
42
16
Pytanie 2
7 x 8
48
36
54
56
Pytanie 3
6 x 4
36
24
32
18
Pytanie 4
0 x 9
0
18
12
9
Pytanie 5
9 x 8
68
54
72
82
Pytanie 6
15x32 ?
Pytanie 7
1258x2 ?
Pytanie 8
9x9 ?