Strona 1

Tabliczka mnożenia do 100

Pytanie 1
5 x 5
42
36
16
25
Pytanie 2
7 x 8
56
48
36
54
Pytanie 3
6 x 4
36
18
32
24
Pytanie 4
0 x 9
0
12
18
9
Pytanie 5
9 x 8
82
72
68
54
Pytanie 6
15x32 ?
Pytanie 7
1258x2 ?
Pytanie 8
9x9 ?