Test: Tabliczka mnożenia do 100

Strona 1

Pytanie 1
5 x 5
42
25
36
16
Pytanie 2
7 x 8
56
48
54
36
Pytanie 3
6 x 4
32
24
18
36
Pytanie 4
0 x 9
12
18
9
0
Pytanie 5
9 x 8
82
72
54
68
Pytanie 6
15x32 ?
Pytanie 7
1258x2 ?
Pytanie 8
9x9 ?
Pytanie 9
1589x13
Pytanie 10
33x33 ?
Pytanie 11
1000500100900x1
Pytanie 12
222x584 ?