Pytania i odpowiedzi

Tabliczka mnożenia do 100

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Ten test sprawdza umiejętność mnożenia liczb w zakresie od 0 do 100.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 3032 razy
Pytanie 1
5 x 5
25
Pytanie 2
7 x 8
56
Pytanie 3
6 x 4
24
Pytanie 4
0 x 9
0
Pytanie 5
9 x 8
72
Pytanie 6
15x32 ?
480
Pytanie 7
1258x2 ?
2516
Pytanie 8
9x9 ?
81
Pytanie 9
1589x13
20657
Pytanie 10
33x33 ?
1089
Pytanie 11
1000500100900x1
1000500100900
Pytanie 12
222x584 ?
129648