J. łaciński... Kilka słówek łacińskich z biologii, test online. Język łaciński.

Proste słówka po łacinie przydatne w biologii Test dla liceum z łaciny.

Język łaciński, Liceum, Technikum. Test składa się z 6 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "J. łaciński... Kilka słówek łacińskich z biologii".

Wszystkie odpowiedzi z małej litery, bez kropek, ale z uwzględnieniem przecinków.
Język łaciński, Studia
58
Język łaciński, Ogólny
12
#łacina #prawo #sentencje #zwroty
Kilka paremii łacińskich.
Język łaciński, Studia
84
#paremie #lacinskie #lacina #rzym #prawo
Test z sentencji łacińskich zebranych z zajęć łaciny na CMUJ. Świetne także w formie fiszek :)
Język łaciński, Studia
70
#sentencje #łacińskie
Język łaciński, Studia
14
#jezyklacinski #lacina

Pytania zawarte w teście