Strona 2

Grażyna

Pytanie 9
Kto stanął na drodze czarnemu rycerzowi podczas próby ratowania Litwora?
komtur krzyżacki
Rymwid
Grażyna
Pytanie 10
W jaki sposób ginie Litwor?
ginie ranny po bitwie
rzuca się na stos pogrzebowy swojej żony
ginie w bitwie
zostaje otruty
Pytanie 11
Połącz cechy charakteru z postaciami występującymi w utworze.
patriotyzm
Grażyna
własny interes
Litawor
lojalność
Rymwid
niesłowność
Witold