Pytania i odpowiedzi

Grażyna

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Sprawdź znajomość "Grażyny" Adama Mickiewicza.
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 2744 razy
Pytanie 1
Mężem Grażyny był:
Litawor
Pytanie 2
Akcja utworu dzieje się w
pod koniec XIV w.
Pytanie 3
Jakim gatunkiem literackim jest "Grażyna"?
powieść poetycka
Pytanie 4
Czy "Grażyna" jest utworem synkretycznym?
tak
Pytanie 5
Co stało się przyczyną zawarcia sojuszu pomiędzy Krzyżakami a Litaworem?
niedotrzymanie obietnicy przekazania ziemi lidzkiej przez Witolda
Pytanie 6
Komu w pierwszej kolejności Litawor przekazuje informacje odnośnie sojuszu z Krzyżakami?
Rymwidowi
Pytanie 7
Co spowodowało konflikt na linii Litawor - Krzyżacy?
odprawienie posłów krzyżackich
Pytanie 8
Kto w dniu bitwy poprowadził atak na Krzyżaków?
Grażyna
Pytanie 9
Kto stanął na drodze czarnemu rycerzowi podczas próby ratowania Litwora?
komtur krzyżacki
Pytanie 10
W jaki sposób ginie Litwor?
rzuca się na stos pogrzebowy swojej żony
Pytanie 11
Połącz cechy charakteru z postaciami występującymi w utworze.
patriotyzm
Grażyna
własny interes
Litawor
niesłowność
Witold
lojalność
Rymwid