Strona 1

Krzyżacy - Henryk Sienkiewicz, znajomość

Pytanie 1
Synowie Zbyszka i Jagienki to:
Maćko i Jaśko
Mieszko i Boguś
Miłosz i Kuba
Pytanie 2
Samobójstwo popełnia:
Kuno Lichtenstein
Zygfryd de Löve
Hugo von Danveld
Fulko de Lorche
Pytanie 3
Anna Danuta była księżną:
litewską
śląską
mazowiecką
Pytanie 4
Zbyszko odnajduje Danusię:
na zamku w Szczytnie
w chacie smolarza
na zamku w Malborku
Pytanie 5
Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
sadło niedźwiedzia
tłuszcz z bobra
napój z miodem
Pytanie 6
Dzierżawcą Spychowa zostaje:
Maćko
Halwa
Zych ze Zgorzelic
Jan z Czarnkowa
Pytanie 7
Na rycerza pasował Zbyszka:
Konrad von Jungingen
książę Janusz
król Władysław
Pytanie 8
Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
Zbyszko
Halwa
Jagienka