Pytania i odpowiedzi

Krzyżacy - Henryk Sienkiewicz, znajomość

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Jest to test sprawdzający. :)
Ilość pytań: 8 Rozwiązywany: 7494 razy
Pytanie 1
Synowie Zbyszka i Jagienki to:
Maćko i Jaśko
Pytanie 2
Samobójstwo popełnia:
Zygfryd de Löve
Pytanie 3
Anna Danuta była księżną:
mazowiecką
Pytanie 4
Zbyszko odnajduje Danusię:
w chacie smolarza
Pytanie 5
Zych ze Zgorzelic zalecił Maćkowi na jego dolegliwości:
sadło niedźwiedzia
Pytanie 6
Dzierżawcą Spychowa zostaje:
Halwa
Pytanie 7
Na rycerza pasował Zbyszka:
książę Janusz
Pytanie 8
Juranda zmasakrowanego przez Krzyżaków rozpoznaje:
Jagienka