Test z Biologii

matura próbna z biologii, poziom rozszerzony

Pytanie 1
Cecha budowy różniąca zewnętrzną powierzchnię błony komórkowej od powierzchni wewnętrznej tej błony to:
Pytanie 2
Wśród sformułowań od A do D zaznacz to, które nieprawidłowo określa rolę łańcuchów
oligosacharydowych obecnych w błonie komórkowej.
Pytanie 3
W błonach komórek oprócz białek kanałowych występują białka zwane przenośnikami.
Białka te transportują przez błonę różne substancje w sposób aktywny lub bierny.
Podaj cechę różniącą transport aktywny od biernego.
Pytanie 4
opinie ucznia o podziałach komórkowych zawierają następujące zdania:
Pytanie 5
Liczba i rozmieszczenie mitochondriów w komórkach nie są przypadkowe. W komórkach
nabłonka gruczołowego mitochondria układają się na linii przemieszczania się wydzieliny
z komórki do jej otoczenia. We włóknach mięśniowych mitochondria leżą w bliskim
sąsiedztwie włókienek kurczliwych. W plemnikach mitochondria otaczają ściśle podstawę
wici, która jest organellum ruchu tej komórki.

Na podstawie powyższych informacji wskaż zdanie prawdziwe
Dalej