Strona 1

Napaść na Polskę

Pytanie 1
Gdzie znajdowała się radiostacja, na którą upozorowali atak Niemcy by uzasadnić atak na Polskę?
w Gliwicach
w Poznaniu
we Wrocławiu
w Katowicach
Pytanie 2
Zaznacz, które zdania określają prawdziwe założenie blitzkriegu.
Atak wojsk pancernych przy asyście lotnictwa.
Prawda
Połączony atak niemiecko-rosyjski uniemożliwiający skuteczną obronę.
Fałsz
Atak na całej długości frontu przy wsparciu oddziałów specjalnych.
Fałsz
Otaczanie wojsk polskich przez oddziały przerzucone w wyłomach linii frontu.
Prawda
Atak skoncentrowany na wybrane elementy frontu mający na celu punktowe przełamanie linii obrony.
Prawda
Sukcesywne przesuwanie linii frontu dzięki nieustannym atakom artylerii.
Fałsz
Pytanie 3
Na pomoc których z wymienionych państw liczyła Polska ustalając swoją obronę przed inwazją?
Czechosłowacja
Rumunia
ZSRR
Wielka Brytania
Francja
Pytanie 4
Jaką nazwę nosiło niemieckie lotnictwo?
Pytanie 5
Jak długo trwała obrona Westerplatte?
Obrona Westerplatte trwała od
1
do
7
września 1939 roku.
Pytanie 6
Którą z bitew kampanii wrześniowej określa się jako "polskie Termopile"?
o Westerplatte
pod Mokrą
nad Bzurą
pod Wizną
Pytanie 7
Zaznacz zdania prawdziwe.
W okresie dziwnej wojny przy granicy francusko-niemieckiej nie stacjonował żaden żołnierz francuski lub brytyjski.
Fałsz
Obrona poczty gdańskiej trwała 3 dni i zakończyła się śmiercią wszystkich jej obrońców.
Fałsz
W Gdańsku harcerze dzielnie bronili wieży spadochronowej przed Niemcami.
Fałsz
Ostatnia regularna duża jednostka wojska polskiego poddała się w bitwie pod Kockiem.
Prawda
Prezydentem Warszawy w trakcie trwania kampanii wrześniowej był Stefan Starzyński.
Prawda
Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę III Rzeszy 3 września 1939 roku.
Prawda
Pytanie 8
Kiedy Niemcy zbombardowali Zamek Królewski w Warszawie?
20 września 1939 roku
15 września 1939 roku
23 września 1939 roku
17 września 1939 roku