Pytania i odpowiedzi

Napaść na Polskę

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Atak Niemiec na Polskę w 1939 roku.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 4369 razy
Pytanie 1
Gdzie znajdowała się radiostacja, na którą upozorowali atak Niemcy by uzasadnić atak na Polskę?
w Gliwicach
Pytanie 2
Zaznacz, które zdania określają prawdziwe założenie blitzkriegu.
Atak wojsk pancernych przy asyście lotnictwa.
Prawda
Atak na całej długości frontu przy wsparciu oddziałów specjalnych.
Fałsz
Sukcesywne przesuwanie linii frontu dzięki nieustannym atakom artylerii.
Fałsz
Atak skoncentrowany na wybrane elementy frontu mający na celu punktowe przełamanie linii obrony.
Prawda
Otaczanie wojsk polskich przez oddziały przerzucone w wyłomach linii frontu.
Prawda
Połączony atak niemiecko-rosyjski uniemożliwiający skuteczną obronę.
Fałsz
Pytanie 3
Na pomoc których z wymienionych państw liczyła Polska ustalając swoją obronę przed inwazją?
Wielka Brytania
Francja
Rumunia
Pytanie 4
Jaką nazwę nosiło niemieckie lotnictwo?
Luftwaffe
Pytanie 5
Jak długo trwała obrona Westerplatte?
Obrona Westerplatte trwała od
1
do
7
września 1939 roku.
Pytanie 6
Którą z bitew kampanii wrześniowej określa się jako "polskie Termopile"?
pod Wizną
Pytanie 7
Zaznacz zdania prawdziwe.
Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę III Rzeszy 3 września 1939 roku.
Prawda
W okresie dziwnej wojny przy granicy francusko-niemieckiej nie stacjonował żaden żołnierz francuski lub brytyjski.
Fałsz
W Gdańsku harcerze dzielnie bronili wieży spadochronowej przed Niemcami.
Fałsz
Obrona poczty gdańskiej trwała 3 dni i zakończyła się śmiercią wszystkich jej obrońców.
Fałsz
Ostatnia regularna duża jednostka wojska polskiego poddała się w bitwie pod Kockiem.
Prawda
Prezydentem Warszawy w trakcie trwania kampanii wrześniowej był Stefan Starzyński.
Prawda
Pytanie 8
Kiedy Niemcy zbombardowali Zamek Królewski w Warszawie?
17 września 1939 roku
Pytanie 9
Jak nazywała się Samodzielna Grupa Operacyjna dowodzona przez Franciszka Kleeberga?
Polesie
Pytanie 10
W bitwie pod Wizną dowodził:
Władysław Ragins
Pytanie 11
Połącz w pary bitwy na wschodzie Polski z ich datami.
Czortków
17 września
Kobryń
18 września
Wilno
19 września
Grodno
20 - 22 września
Wytyczno
1 października
Pytanie 12
Kto był prezydentem Polski w momencie wybuchu II wojny światowej?
Ignacy Mościcki
Pytanie 13
Połącz datę z wydarzeniem.
bitwa pod Mokrą
1 września 1939 roku
bitwa pod Wizną
7 - 10 września 1939 roku
atak ZSRR na Polskę
17 września 1939 roku
ewakuacja polskich władz do Rumunii
17/18 września 1939 roku
kapitulacja Warszawy
28 września 1939 roku
bitwa pod Kockiem
2 - 6 października 1939 roku
Pytanie 14
Przymusowe osadzenie z powodów politycznych w miejscu odosobnienia danej osoby to:
internowanie
Pytanie 15
Która z polskich placówek wojskowych poddała się jako ostatnia?
na Helu