Powtórzenie: Układ oddechowy - budowa i funkcje

Powtórzenie zawiera pytania dotyczące zagadnienia układu oddechowego.

Biologia, powtórzenie. 25 pytań.

W skład górnych dróg oddechowych wchodzą:
gardło
jama nosowa
Pierwszy odcinek dróg oddechowych to:
jama nosowa
Odcinek układu oddechowego, w którym krzyżują się drogi oddechowe i pokarmowe to:
gardło
Podstawowe zadanie tchawic i oskrzeli:
ogrzewanie i nawilżanie tego powietrza
transport powietrza do płuc
oczyszczanie powietrza z ciał obcych
Narząd położony między gardłem a tchawicą zbudowany jest z 9 chrząstek, połączonych za sobą wiązadłami i mięśniami, które służą do unoszenia i opuszczania krtani to:
krtań
Jedno z płuc jest mniejsze od drugiego, które?
lewe
Narządami pomocniczymi biorącymi udział w ruchach oddechowych są:
mięśnie międzyżebrowe
przepona
Powietrze, które przechodzi przez jamę nosową zostaje:
nawilżone
ogrzanie
oczyszczone z kurzu
poniżej jamy ustnej znajduje sie ?
krtań
z ilu płatów składa się lewe płuco ?
2
Wymiana gazowa w płucach odbywa się za pomoca rytmicznych ruchów klatki piersiowej. Sąone możliwe dzięki pracy mięśni oddechowych:
przepony i mięśni międzyżebrowych
Ilość powietrza, którą można zaczerpnąć przy maksymalnym wdechu to :
ok. 2500 ml
Ile procent tlenu zawiera powietrze wdychane ?
21 %
Pylica płucna występuje najczęściej u ;
Górników
Palenie papierosów powoduje ;
niedotlenienie mózgu
wrzody żołądka
obniżenie płodności
Stany zapalne dróg oddechowych, nazywane są w medycynie nieżytem.
prawda
1 cząsteczka hemoglobiny wiąże 2 cząsteczki tlenu
Fałsz
Górna część kratni to nagłośnia.
Prawda
Jaki narząd?<br /&rt;W niej wdychane powietrze jest ogrzewane, nawilżane i ocieplane:
jama nosowa
Zaznacz prawidłowe odpowiedzi na temat krtani :
jest zbudowana z chrząstek i mięśni
znajduje się w niej nagłośnia ze strunami głosowymi
Jest sprężystą i elastyczną rurą, która rozdziela się skrzela główne.
tchawica
lewe płuco składa się z trzech płatów a prawe z dwóch płatów.
fałsz
W płucach jest ich od 300 do 500 milionów. Prowadzą wymianę gazową z naczyniami krwionośnymi.
pecherzyki plucne
zaznacz prawdziwe odpowiedzi dotyczące wymiany gazów oddechowych :
wdychamy mniej dwutlenku węgla,a więcej wydychamy
ilość wydychanego tlenu jest mniejsza niż wdychanego
Całkowita pojemność płuc człowieka dorosłego wynosi około ......... decymetrów sześciennych.
5

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.