Present Simple vs Present Continous - Ćwiczenie nr.1 test

Present Simple vs Present Continous - Ćwiczenie nr.1, test z języka angielskiego

Ćwiczenie 1: Użyj czasownika w odpowiedniej formie dla czasu Present Simple lub Present Continous.

15 pytań Język angielski Memorizer.pl