Present Simple vs Present Continuous - Ćwiczenie 2 test

Present Simple vs Present Continuous - Ćwiczenie 2, test z języka angielskiego

Ćwiczenie 2: Wybierz odpowiednią formę czasownika dla czasów czasów Present Simple i Present Continous.

20 pytań Język angielski aretuza