Strona 2

Józef Piłsudski i niepodległa Polska

Pytanie 9
Jakie imiona miały córki Józefa Piłsudskiego?
Karolina
Ewa
Jadwiga
Wanda
Anna
Pytanie 10
W jakich latach toczono wojnę polsko-rosyjską?
1920 - 1921
1919 - 1922
1919 - 1921
1920 - 1922
Pytanie 11
Z kim Polacy toczyli wojnę o Lwów?
z Rosjanami
z Ukraińcami
z Białorusinami
Pytanie 12
Kiedy stoczono Bitwę Warszawską?
w maju 1920 roku
we wrześniu 1921 roku
w sierpniu 1920 roku
w lipcu 1921 roku