Pytania i odpowiedzi

Józef Piłsudski i niepodległa Polska

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 4. Rola Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu przez Polskę niepodległości.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 3134 razy
Pytanie 1
W którym roku wybuchła I wojna światowa?
w 1914 roku
Pytanie 2
Które z państw były sojusznikami Rosji w I wojnie światowej?
Francja
Wielka Brytania
Pytanie 3
Dowódcą jakiej formacji wojskowej podczas I wojny światowej był Józef Piłsudski?
Legiony Polskie
Pytanie 4
Jak wyglądało odzyskanie niepodległości przez Polskę?
Po trwającej
4 lata
I wojnie światowej Polacy odzyskali niepodległość wykorzystując osłabienie państw zaborczych. Za dzień odzyskania niepodległości przyjmuje się
11
listopada
1918
roku gdy powierzono Józefowi Piłsudskiemu dowództwo nad Wojskiem Polskim.
Pytanie 5
Jaką funkcję objął Józef Piłsudski po odzyskaniu niepodległości przez Polskę?
Naczelnika Państwa
Pytanie 6
Jak długo Polska była pod zaborami?
123 lata
Pytanie 7
W jakich latach toczyło się powstanie wielkopolskie?
1918 - 1919
Pytanie 8
Ile powstań śląskich wybuchło po odzyskaniu przez Polskę niepodległości?
trzy
Pytanie 9
Jakie imiona miały córki Józefa Piłsudskiego?
Wanda
Jadwiga
Pytanie 10
W jakich latach toczono wojnę polsko-rosyjską?
1919 - 1921
Pytanie 11
Z kim Polacy toczyli wojnę o Lwów?
z Ukraińcami
Pytanie 12
Kiedy stoczono Bitwę Warszawską?
w sierpniu 1920 roku