Strona 1

Stany Zjednoczone Ameryki

Pytanie 1
Ile brytyjskich kolonii zbuntowało się przeciw Wielkiej Brytanii?
szesnaście
dziesięć
dwanaście
trzynaście
Pytanie 2
Jak nazywała się organizacja, której przedstawiciele zniszczyli ładunki herbaty znajdujące się na pokładzie brytyjskich statków zacumowanych w Bostonie?
Koło Separatystyczne
Synowie Wolności
Torysi
Libertarianie
Pytanie 3
Połącz datę z wydarzeniem.
Herbatka bostońska
1773 r.
początek wojny o niepodległość USA
1775 r.
masakra bostońska
1770 r.
koniec wojny o niepodległość USA
1783 r.
ustanowienie Białego Domu siedzibą prezydentów USA
1800 r.
uchwalenie konstytucji USA
1787 r.
Pytanie 4
Podaj dokładną datę ogłodzenia Deklaracji niepodległości?
Ogłoszono ją
4
lipca
1776
roku.
Pytanie 5
Za decydującą bitwę wojny o niepodległość uważa się:
Bitwę pod
Yorktown
stoczoną w roku
1781
.
Pytanie 6
Jakie były przyczyny wybuchu amerykańskiej wojny o niepodległość?
wyzysk kolonii przez Wielką Brytanię
próba narzucenia anglikanizmu jako jedynego wyznania w koloniach
pozbawienie praw obywatelskich mieszkańców kolonii
wykorzystywanie ludności kolonii do wojen toczonych przez Wielką Brytanię
Pytanie 7
Kto był królem Wielkiej Brytanii w czasie wojny o niepodległość ameryki?
Jerzy IV
Wilhelm IV
Jerzy II
Jerzy III
Pytanie 8
Ilu Polaków brało udział w walkach o niepodległość po stronie Amerykanów?
około 100
około 1000
około 500
około 2500