Pytania i odpowiedzi

Demokracja szlachecka

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Sejm walny i demokracja szlachecka.
Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 9541 razy
Pytanie 1
Od którego wieku w Rzeczpospolitej panowała demokracja szlachecka?
od XV wieku
Pytanie 2
Dziedziczny znak graficzny identyfikujący przynależność do określonego rodu to:
herb szlachecki
Pytanie 3
Jaki procent społeczeństwa Rzeczpospolitej stanowiła szlachta?
pomiędzy 6 a 10 procent
Pytanie 4
W którym roku uchwalono konstytucję Nihil novi?
w 1505 r.
Pytanie 5
Czym było pospolite ruszenie?
wojskiem złożonym ze szlachty
Pytanie 6
W którym roku odbyły się pierwsze obrady sejmu walnego?
w 1493 r.
Pytanie 7
Jak wyglądał i funkcjonował sejm walny?
Składał się z dwóch izb:
senatu i izby poselskiej
. Wyższą izbą był
senat
, w skład którego wchodzili najwyżsi urzędnicy. W skład
izby poselskiej
wchodzili przedstawiciele średniej szlachty, a liczyła ona od
140 do 170
posłów.
Pytanie 8
Jak nazywała się najbogatsza warstwa szlachty?
magnateria
Pytanie 9
Jaki oręż był oznaką przynależności do stanu szlacheckiego?
szabla
Pytanie 10
Najuboższa warstwa szlachty to:
gołota
Pytanie 11
Aby zdobyć przychylność szlachty monarchowie nadawali jej:
przywileje
Pytanie 12
W sprawach lokalnych decyzje podejmowano na:
sejmikach ziemskich
Pytanie 13
Zaznacz zdania prawdziwe.
Izba poselska to niższa izba sejmu walnego.
Prawda
Wyższa izba sejmu walnego to sejm.
Fałsz
Król nie uczestniczył w obradach sejmu walnego.
Fałsz
Od połowy XVI wieku sejm walny zwoływano w Krakowie.
Fałsz
Pierwszym miejscem regularnego zwoływania sejmu walnego był Piotrków.
Prawda