Test z historii

Akcja Burza i powstanie warszawskie

Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 8. Walka o wyzwolenie ziem okupowanych i przebieg powstania warszawskiego.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 6817 razy