Pytania i odpowiedzi

Akcja Burza i powstanie warszawskie

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 8. Walka o wyzwolenie ziem okupowanych i przebieg powstania warszawskiego.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 6710 razy
Pytanie 1
Kiedy rozpoczęła się akcja "Burza"?
w styczniu 1944 r.
Pytanie 2
Jakie były założenia akcji "Burza"?
włączenie się oddziałów AK do walk z Niemcami
współpraca AK z Armią Czerwoną
występowanie jako gospodarz odzyskanych terytoriów przez polskie władze cywilne
Pytanie 3
W którym z miast przeprowadzono operację "Ostra Brama"?
w Wilnie
Pytanie 4
Uzupełnij zdanie dotyczące wybuchu powstania warszawskiego.
Rozkaz do rozpoczęcia powstania warszawskiego wydał
generał Tadeusz "Bór" Komorowski
. Wybuchło
1 sierpnia 1944
roku o godzinie
17:00
. Data i godzina wybuchu nosiły kryptonim
godzina "W"
.
Pytanie 5
Jak długo trwało powstanie warszawskie?
63 dni
Pytanie 6
Jaką nazwę nosiła powstańcza rozgłośnia radiowa nadająca audycję w trakcie powstania warszawskiego?
Błyskawica
Pytanie 7
Zaznacz zdania prawdziwe.
Liczebność oddziałów AK walczących w powstaniu wynosiła w przybliżeniu 50 tys. żołnierzy.
Wsparcia powstańcom udzielały wyłącznie państwa zachodnie.
Na wieść o wybuchu powstania Hitler nakazał zniszczenie Warszawy i wymordowanie jej mieszkańców.
Pytanie 8
W jaki sposób powstańcy przerzucali oddziały i sprzęt wojskowy pomiędzy poszczególnymi dzielnicami Warszawy?
kanałami
Pytanie 9
Jaka część zabudowy Warszawy uległa zniszczeniu w wyniku powstania?
około 80%
Pytanie 10
Jakie straty poniesiono w wyniku walk w powstaniu?
Niemcy
16 tys. zabitych
Powstańcy
18 tys. zabitych
warszawscy cywile
150 tys. zabitych
Pytanie 11
Jakie były przyczyny upadku powstania warszawskiego?
brak dostatecznej pomocy ze strony aliantów
brak leków i amunicji
braki żywności
Pytanie 12
Podaj datę zakończenia powstania warszawskiego?
2 października 1944 r.