Pytania i odpowiedzi

Pierwsza wolna elekcja

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 6.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 2030 razy
Pytanie 1
Kto był ostatnim władcą z dynastii Jagiellonów na tronie Rzeczpospolitej?
Zygmunt II August
Pytanie 2
W którym roku zmarł ostatni polski król z dynastii Jagiellonów?
1572
Pytanie 3
Okres pomiędzy śmiercią króla a objęciem tronu przez jego następcę nazywamy:
bezkrólewie
Pytanie 4
Osoba, która sprawowała władzę w Rzeczypospolitej w czasie bezkrólewia nazywana była:
interrex
Pytanie 5
Ilu przedstawicieli szlachty przybyło na pierwszą wolną elekcję w Rzeczypospolitej?
około 40 tysięcy
Pytanie 6
W którym roku odbyła się pierwsza wolna elekcja?
w 1573
Pytanie 7
Pierwszym elekcyjnym władcą Rzeczpospolitej został:
Henryk Walezy
Pytanie 8
Gwarancja zachowania przywilejów szlachty, zobowiązanie regularnego zwoływania sejmów, zrzeczenie się dziedziczenia tronu, brak możliwości nakładania nowych podatków i zwoływania pospolitego ruszenia gwarantowane były przez:
artykuły henrykowskie
Pytanie 9
Zaznacz uprawnienia, jakie posiadał w Rzeczpospolitej król elekcyjny.
mianowanie urzędników państwowych
zarządzanie królewskim majątkiem
mianowanie urzędników kościelnych
Pytanie 10
W jakich latach Henryk Walezy sprawował urząd króla Polski?
1573 - 1574
Pytanie 11
Pacta conventa to spis zawierający:
zobowiązania osobiste króla wobec obywateli Rzeczpospolitej
Pytanie 12
Kto mógł w Rzeczpospolitej pełnić rolę interrex?
prymas Polski