Strona 2

EE012021-2

Pytanie 9
Testowaniu zawsze podlega
jedna hipoteza którą należy potwierdzić
układ trzech wykluczających się wzajemnie hipotez
układ dwóch wykluczających się wzajemnie hipotez
Pytanie 10
Do wnioskowania statystycznego Kluczowa jest tu więc relacja wartości oceny punktowej parametru od wartości błędu jej szacunku.
prawda
fałśz
Pytanie 11
Błąd średnim szacunku stanowi przeciętną (in.: spodziewaną, oczekiwaną) różnicę pomiędzy prawdziwą (lecz nieznaną) wartością parametru 𝛽1 a jego oceną punktową 𝛽 ̂ 1
fałsz
prawda
Pytanie 12
Ważna jest przede wszystkim niepewność związana z tą oceną (czyli tzw. niepewność estymacji). Ta mierzona jest
wariancja
błędem średnim szacunku, 𝑑(𝛽 ̂ 1),
odchyleniem standardowym
Pytanie 13
Do wnioskowania statystycznego o parametrach
wystarczą same ich oszacowania.
nie wystarczą same ich oszacowania.
Pytanie 14
wnioskowanie statystyczne to formułowanie pewnych sądów (wniosków, zdań) o (z gruntu nieznanych) wartościach pewnych parametrów na podstawie ich oszacowań
fałsz
prawda
Pytanie 15
do czego w praktyce można wykorzystać Klasyczny Model Normalnej Regresji Liniowej
wnioskowania statystycznego
prognozowania
wnioskowania praktycznego
Pytanie 16
to co odróżnia KMNRL (Klasyczny Model Normalnej Regresji Liniowej) od wprowadzonego wcześniej KMRL (Klasycznego Modelu Regresji Liniowej) to
dodatkowe założenie o normalności składnika nielosowego et
dodatkowe założenie o normalności składnika losowego et

Powiązane tematy

#ee012021