Pytania i odpowiedzi

EE012021-2

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. .
Ilość pytań: 24 Rozwiązywany: 480 razy
Pytanie 1
𝐻1: 𝛽𝑖 =/ 0
Parametr 𝛽𝑖 jest statystycznie istotny
Pytanie 2
Wraz ze wzrostem wielkości dochodu g.d. wzrasta także wielkość wydatków g.d. na tran
jest to test dodatniości
Pytanie 3
Wielkość dochodu g.d. istotnie wpływa na wielkość wydatków g.d. na transport:
jest to test istotności parametru
Pytanie 4
W hipotezie Zdecydowanie się na którychś z wariantów jednostronnych musi być podyktowane jakimiś dodatkowymi przesłankami
prawda
Pytanie 5
Co do postaci hipotezy alternatywnej, w praktyce domyślnie przyjmuje się
dwustronny wariant testu
Pytanie 6
W hipotezie To o parametrach chcemy wnioskować ponieważ
nie znamy ich prawdziwych wartości
interesują nas, bo mówią o tej prawdziwej naturze modelowanego zjawiska, o tych prawdziwych zależnościach, które tylko częściowo są odzwierciedlone w informacji zawartej w (zawsze przecież ograniczonej) próbie i tym samym w oszacowaniach parametrów.
Pytanie 7
W hipotezie zerowej
zawsze jest/musi być znak równości
Pytanie 8
Testowaniu może
podlegać pojedynczy parametr (np. 𝛽1) lub pewna ich grupa;
Pytanie 9
Testowaniu zawsze podlega
układ dwóch wykluczających się wzajemnie hipotez
Pytanie 10
Do wnioskowania statystycznego Kluczowa jest tu więc relacja wartości oceny punktowej parametru od wartości błędu jej szacunku.
prawda
Pytanie 11
Błąd średnim szacunku stanowi przeciętną (in.: spodziewaną, oczekiwaną) różnicę pomiędzy prawdziwą (lecz nieznaną) wartością parametru 𝛽1 a jego oceną punktową 𝛽 ̂ 1
prawda
Pytanie 12
Ważna jest przede wszystkim niepewność związana z tą oceną (czyli tzw. niepewność estymacji). Ta mierzona jest
błędem średnim szacunku, 𝑑(𝛽 ̂ 1),
Pytanie 13
Do wnioskowania statystycznego o parametrach
nie wystarczą same ich oszacowania.
Pytanie 14
wnioskowanie statystyczne to formułowanie pewnych sądów (wniosków, zdań) o (z gruntu nieznanych) wartościach pewnych parametrów na podstawie ich oszacowań
prawda
Pytanie 15
do czego w praktyce można wykorzystać Klasyczny Model Normalnej Regresji Liniowej
wnioskowania statystycznego

Powiązane tematy

#ee012021