Test z historii

Polska w czasach stalinizmu

Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Politycy wczesnego PRL, powstanie PZPR i stalinizm w Polsce.
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 4409 razy