Strona 1

Klasa 5, dział 2 - Budowa i czynności życiowe organizmów

Pytanie 1
Ściana komórkowa nie występuje w komórkach:
roślinnych
zwierzęcych
Pytanie 2
Komórczak to:
komórka nie posiadająca jąder
rodzaj nowotworu szpiku kostnego
komórka posiadająca wiele jąder
Pytanie 3
Połącz w pary rodzaj ściany komórkowej z jej budulcem
chityna
grzyb
celuloza
roślina
Pytanie 4
Składnik cytoplazmy, który jest galaretowatą substancją otaczającą pozostałe elementy komórki to:
chityna
cytozol
hemoglobina
skrobia
Pytanie 5
Zaznacz zdania prawdziwe.
Woda bierze udział w procesie fotosyntezy.
Prawda
Podstawowym źródłem energii dla organizmu jest fruktoza.
Fałsz
Magnez jest niezbędny roślinom w procesie fotosyntezy.
Prawda
Do cukrów zapasowych należy glukoza.
Fałsz
Pytanie 6
System cienkich kanalików występujących w całej komórce i odpowiedzialnych za produkcję i transport białek oraz tłuszczów to:
wakuola
siateczka śródplazmatyczna
aparat Golgiego
mitochondrium
Pytanie 7
Zaznacz zdania prawdziwe.
Mogą istnieć komórki, które nie posiadają jądra.
Prawda
Ściana komórkowa nie występuje w komórkach zwierząt i bakterii.
Fałsz
Rybosomy nie występują w komórkach grzybów.
Fałsz
Niektóre komórki bakteryjne wytwarzają śluzowe otoczki zapobiegające wysychaniu.
Prawda
Pytanie 8
Połącz typ komórki roślinnej z jej opisem:
komórki transportujące wodę
długie i ułożone jedna nad drugą, przypominają rury
włośniki
długie komórki występujące w tkance okrywającej korzenie roślin
komórki aparatu szparkowego
mają kształt fasoli, który umożliwia wymianę gazową w przestrzeni pomiędzy nimi