Pytania i odpowiedzi

Klasa 5, dział 2 - Budowa i czynności życiowe organizmów

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania ze znajomości działu "Budowa i czynności życiowe organizmów" z podręcznika Puls Życia
Ilość pytań: 24 Rozwiązywany: 158306 razy
Pytanie 1
Ściana komórkowa nie występuje w komórkach:
zwierzęcych
Pytanie 2
Komórczak to:
komórka posiadająca wiele jąder
Pytanie 3
Połącz w pary rodzaj ściany komórkowej z jej budulcem
chityna
grzyb
celuloza
roślina
Pytanie 4
Składnik cytoplazmy, który jest galaretowatą substancją otaczającą pozostałe elementy komórki to:
cytozol
Pytanie 5
Zaznacz zdania prawdziwe.
Woda bierze udział w procesie fotosyntezy.
Prawda
Magnez jest niezbędny roślinom w procesie fotosyntezy.
Prawda
Podstawowym źródłem energii dla organizmu jest fruktoza.
Fałsz
Do cukrów zapasowych należy glukoza.
Fałsz
Pytanie 6
System cienkich kanalików występujących w całej komórce i odpowiedzialnych za produkcję i transport białek oraz tłuszczów to:
siateczka śródplazmatyczna
Pytanie 7
Zaznacz zdania prawdziwe.
Mogą istnieć komórki, które nie posiadają jądra.
Prawda
Niektóre komórki bakteryjne wytwarzają śluzowe otoczki zapobiegające wysychaniu.
Prawda
Rybosomy nie występują w komórkach grzybów.
Fałsz
Ściana komórkowa nie występuje w komórkach zwierząt i bakterii.
Fałsz
Pytanie 8
Połącz typ komórki roślinnej z jej opisem:
komórki aparatu szparkowego
mają kształt fasoli, który umożliwia wymianę gazową w przestrzeni pomiędzy nimi
włośniki
długie komórki występujące w tkance okrywającej korzenie roślin
komórki transportujące wodę
długie i ułożone jedna nad drugą, przypominają rury
Pytanie 9
Które z organizmów nie posiadają jądra komórkowego?
bakterie
Pytanie 10
Które elementy odróżniają komórkę roślinną od zwierzęcej?
ściana komórkowa
chloroplasty
Pytanie 11
Zaznacz cechy chlorofilu:
zielony kolor
owalny kształt
żółty kolor
Pytanie 12
Za ochronę komórki bakteryjnej przed wysychaniem odpowiada:
otoczka śluzowa
Pytanie 13
Które elementy wchodzą w skład komórki bakteryjnej?
błona komórkowa
cytozol
rybosomy
ściana komórkowa
Pytanie 14
Fotosynteza w komórkach roślinnych jest możliwa dzięki:
chloroplastom
Pytanie 15
Połącz składnik pokarmowy z jego funkcją.
białka
materiał budulcowy
cukry
dostarczają energię
tłuszcze
tworzą materiał zapasowy
Pytanie 16
Jaką część ludzkiego organizmu stanowi woda?
około 65%
Pytanie 17
Zaznacz sześć pierwiastków, które występują w organizmie żywym w największych ilościach.
węgiel
wodór
tlen
azot
siarka
fosfor
Pytanie 18
Centrum energetycznym komórki jest:
mitochondrium
Pytanie 19
Białka regulujące pracę organizmu nazywamy:
enzymami
Pytanie 20
Związki, których podstawową funkcją w organizmie jest funkcja zapasowa to:
tłuszcze
Pytanie 21
Zaznacz zdania prawdziwe.
Największe komórki zwierzęce znajdują się wewnątrz ptasich jaj.
Prawda
Komórki zwierzęce okryte są ścianą komórkową.
Fałsz
DNA zlokalizowane jest w jądrze komórkowym.
Prawda
Pytanie 22
Które organelle są odpowiedzialne za produkcję białek?
rybosomy
Pytanie 23
Co zastępuje jądro komórkowe w komórce bakteryjnej?
nić DNA
Pytanie 24
Jak przebiega proces fotosyntezy? Uzupełnij schemat.
Dwutlenek węgla
+
woda
--- światło ---> substancje pokarmowe +
tlen