Test z historii

Świat w okresie międzywojennym - podsumowanie.

Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 7949 razy