Test wiedzy

System wersalski

Polecam jako test sprawdzający, zarówno do matury, jak i przed klasówką. Wiadomości na poziomie rozszerzonym.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 6583 razy