Test z historii sztuki

Historyzm z Anglii, Francji, Niemczech, Włoszech i Austrii

Ilość pytań: 28 Rozwiązywany: 974 razy