Test wiedzy

slajdówka gotyk

Semestr drugi, gotyk Francja, Niemcy, Wielka Brytania
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 1750 razy