Test wiedzy

slajdówka gotyk

Semestr drugi, gotyk Francja, Niemcy, Wielka Brytania
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 2101 razy