Biochemia 2019 aminokwasy

Upacjentówzniektóryminowotworamiwczasiechemioterapii czasemstosuje się dodatkowo leki powodujące alkalizację moczu. Celem takiego postępowania jest:
nasilenie działania cytostatycznego stosowanych lekow przeciwnowotworowych
zwiększenie usuwania z moczem metabolitow zasad pirymidynowych
zapobieganie powstawaniu kamieni moczanowych w drogach moczowych - wg wiki to wg Siemianka też
zmniejszenie usuwania cytostatykow z komorek nowotworowych
Mięso niektórych ryb z rodziny makrelowatych jest bogate w histydynę. W przypadku zatruć nieodpowiednio przechowywanym mięsem tych ryb za charakterystyczne objawy zatrucia może być odpowiedzialny/a: a
adrenalina
serotonina
melatonina
histamina
Obecność bilirubiny w moczu przy jednoczesnym braku urobilinogenu najprawdopodobniej świadczy o wystąpieniu:
żołtaczki miąższowej
żołtaczki cholestatycznej
żołtaczki hemolitycznej
żadnej z wymienionych, ponieważ brak urobilinogenu przy jednoczesnej obecności bilirubiny w moczu jest niemożliwy.
Związkiem dostarczającym atomu azotu do syntezy zarówno pierścienia purynowego, jak i pirymidynowego jest:
glicyna
tetrahydrofolian
asparginian
karbamoilofosforan
Porfiria mieszana (wątrobowa) jest związana z wzrostem stężeni
uroporfiryny I w moczu i protoporfiryny IX w kale
protoporfiryny IX w erytrocytach i kale
ALA, PGB i koproporfiryny III w mocz, a także protoporfiryny IX w kale
) protoporfiryny IX w erytrocytach
Dalej
Pozostało 9 stron