Test: Farmakologia- leki ukł. pokarmowego

leki hamujące wydzielanie soku żołądkowego (inhibitory pompy protonowej, leki przeciwhistaminowe, leki cholinolityczne, pochodne prostaglandyn, środki zobojętniające, środki osłaniające), leki przeczyszczające i zapierające, leki przeciwwymiotne, leki prokinetyczne, leki hepatoprotekcyjne, leki żółciotwórcze i żółciopędne, kwasy żółciowe, enzymy trzustkowe, leki przeciwrobacze.

81 pytań Medycyna aniela10

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu z odpowiedziami, Powtórzenia lub Fiszek.