FARMAKOLOGIA WETERYNARYJNA

Opis testu

TEST

Inne tryby testu

Pytania zawarte w teście

W teście FARMAKOLOGIA WETERYNARYJNA znajdziesz następujące pytania:

Pytanie 1:
Przeciwwskazania dla podania atropiny to
Pytanie 2:
Który z wymienionych leków nie podaje się drogą pokarmową ze względu na efekt pierwszego przejścia
Pytanie 3:
Heparyna
Pytanie 4:
Działanie przeczyszczające wykazują
Pytanie 5:
Wskaż efekty które wynikają z obowodowego działania morfiny
Pytanie 6:
Znaczne zagrożenie uszkodzeniem błony żołądka powoduje
Pytanie 7:
Na dystrybucję leku ma wpływ
Pytanie 8:
Stan stacjonarny:
Pytanie 9:
Działanie niepożądane benzodiazepin to:
Pytanie 10:
Beta-adrenolityki znalazły zastosowanie w:
Pytanie 11:
Który z wymienionych leków jest ototoksyczny
Pytanie 12:
Niedobór witaminy K
Pytanie 13:
Które z leków hamują wymioty pochodzenia błędnikowego
Pytanie 14:
Przykładem silnego środka przeczyszczającego jest
Pytanie 15:
Cholinolityki:
Pytanie 16:
Przeciwwymiotne najczęściej stosowane w chorobie lokomocyjnej
Pytanie 17:
Którego z leków wykrztuśnych nie należy łączyć z innymi w mieszanki
Pytanie 18:
Działania przeczyszczającego nie wykazuje
Pytanie 19:
Selektywnym lekiem cholinolitycznym stosowanym w chorobie wrzodowej jest:
Pytanie 20:
Osmotyczne środki przeczyszczające
Pytanie 21:
Osmotyczne środki przeczyszczające
Pytanie 22:
Pochodne sulfynylomocznika
Pytanie 23:
Leki należące do inhibitorów monoaminooksyadazy (MAO-I)
Pytanie 24:
Farmakokinetyka to:
Pytanie 25:
Z pośród niżej wymienionych, jako lek przeciwgorączkowy można stosować