Test z języka angielskiego

Discrimination: Crash Course Government and Politics #31

Test based on video https://www.youtube.com/watch?v=P-yviKu8Odo
Ilość pytań: 16 Rozwiązywany: 879 razy