Środki poetyckie - epitety, porównania, metafory, animizacje test

Środki poetyckie - epitety, porównania, metafory, animizacje, test z języka polskiego

Test znajomości środków poetyckich w języku polskim.

6 pytań Język polski Memorizer.pl