A22: Technik handlowiec, test kwalifikacji zawodowej.

Test egzaminacyjny potwierdzający kwalifikacje zawodowe "Prowadzenie działalności handlowej". Arkusz testowy Wrzesień 2014, Kwalifikacja A22 Test wiedzy online z kompetencji zawodowych.

Zawodowe. Test składa się z 40 pytań.

REKLAMA

Pytania zawarte w teście

Materiały powiązane z testem: A22: Technik handlowiec