Słówka: Wakacje test

Słówka: Wakacje, test z języka włoskiego

Test ze słówek z języka włoskiego. Pytania dotyczą wakacji.

16 pytań Język włoski Memorizer.pl