Słówka: czynności codzienne test

Słówka: czynności codzienne, test z języka włoskiego

Test składa się ze słówek z zakresu czynności codzienne.

16 pytań Język włoski Memorizer.pl