Strona 1

Dyktando `rz`, `ż`,`sz`

Pytanie 1
Wieczór nad b....egiem mo....a. Albo lepiej w lesie.
Pytanie 2
P....yroda i ja. D....ewa i g....yby.
Pytanie 3
W....osy na polanie. Ch....ąszcze b....ęczące w trawie.
Pytanie 4
W....ystko pachnie, mieni się ró....nymi k....tałtami.
Pytanie 5
Mo....na uj....eć doj....ewającą ja....ębinę, nazbierać je....yn, p....ywitać się ze zwie....ętami: je.... em, mrówkami, sarnami.
Pytanie 6
Nie ma p....czół ani much. Nie słychać ich b....ęczenia.Nie siadają na twa....y.
Pytanie 7
Nocą tylko ogarnia człowieka p....era....enie: ni....ej sowy, wy....ej nietope....e, ch....ęst łamanych gałęzi.
Pytanie 8
Ale i tak więcej ko....yści z takiego spania ni.... wśród spalin w betonowym blokowisku.

Powiązane tematy

#dyktando #ortografia