Fiszki

Dyktando `rz`, `ż`,`sz`

Test w formie fiszek Dyktando sprawdza znajomość słów zawierających `rz`,`ż` i `sz`
Ilość pytań: 8 Rozwiązywany: 9028 razy
Wieczór nad b....egiem mo....a. Albo lepiej w lesie.
P....yroda i ja. D....ewa i g....yby.
W....osy na polanie. Ch....ąszcze b....ęczące w trawie.
W....ystko pachnie, mieni się ró....nymi k....tałtami.
Mo....na uj....eć doj....ewającą ja....ębinę, nazbierać je....yn, p....ywitać się ze zwie....ętami: je.... em, mrówkami, sarnami.
Nie ma p....czół ani much. Nie słychać ich b....ęczenia.Nie siadają na twa....y.
Nocą tylko ogarnia człowieka p....era....enie: ni....ej sowy, wy....ej nietope....e, ch....ęst łamanych gałęzi.
Ale i tak więcej ko....yści z takiego spania ni.... wśród spalin w betonowym blokowisku.

Powiązane tematy

#dyktando #ortografia

Inne tryby