Test z historii sztuki

Barok w Polsce

Test przygotowujący do matury z historii sztuki. Pytania dotyczą Baroku w Polsce.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 3576 razy