Balladyna - osoby, Test z Lektury

Postacie z Balladyny. Test gimnazjalny z lektury szkolnej. Test składa się z 10 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test
Streszczenie
Plan wydarzeń

Pytania znajdujące się w teście: "Balladyna - osoby"

1) Pan zamku to...
2) Pustelnik to...
3) Matka to..
4) Córki to...
5) Filon to...
6) Grabiec to...
7) Fon Kostryn to..
8) Gralon to...
9) Wawel to...
10) Goplana to...