Niemiecki, test z języka niemieckiego

niemiecki kolos 1 sem2 Test dla studentów z języka niemieckiego. Test składa się z 181 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Niemiecki"

1) pozyskac nową wiedzę
2) zaangażować `potencjał
3) przeprowadzać
4) wyzwanie
5) pensja
6) awans
7) szanse na awans
8) awansować
9) być awansowanym
10) podwyżka
11) szkolenie
12) unormowany czas pracy
13) świadczenia socjalne
14) osiągnięcie, świadczenie, usługa
15) prawo do płatnego urlopu
16) regularne skłądki
17) opieka medyczna
18) opieka zdrowotna
19) ubezpieczenie społeczne
20) ubezpieczenie zdrowotne
21) samochód służbowy
22) zawrzeć umowę o pracę
23) podpisać
24) umowa śmieciowa
25) płeć
26) stawiać wysoko
27) umiejętności miękkie
28) przełożony
29) wymaganie, roszczenie
30) zarabiać na
31) samodzielność
32) odpowiedzialność
33) pewny siebie
34) przekonywać
35) dobrze sie dogadywać
36) załatwiać sprawy
37) obchodzenie sie z klientami
38) pracować pod presją
39) zachowywać się
40) negocjować
41) prowadzć negocjacje
42) dążyć do
43) wyrabiać nadgodziny
44) rezygnować z czasu wolnego
45) przywiązywać się do
46) pracować nad
47) odrzucić hierarchię
48) za każdą cenę
49) dopasować się do
50) przewidywalny
51) dorastać
52) mieć na coś wpływ
53) rozwój (2)
54) powierzchowny
55) konieczna wiedza
56) stawiać warunki, wymagania
57) jasno przedstawiać wyobrażenia
58) znak, cecha
59) publicznie
60) wprowadzać pomysły 3
61) w miejscu pracy
62) przyczyniać się do
63) według wyników ankiety
64) warunki pracy
65) wymaganie
66) byćdo pokonania, zrobienia
67) wykonywać
68) udawać się
69) czuć się przeciążonym
70) zniechęcony
71) niedoceniony
72) brać pod uwagę
73) branża budowlana 2
74) turystyka 2
75) handel hurtowy
76) lepiej wykwalifikowany
77) przesuwać
78) niepotrzebny
79) przeżyć
80) parytet płci
i 101 innych...