Niemiecki: Alles Klar - Kapitel 13, ćwiczenie ze słówek

Test wiedzy ze słówek języka niemieckiego z zakresu Alles Klar, rozdział 13. Test dla liceum z języka niemieckiego. Test składa się z 79 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Alles Klar - Kapitel 13"

1) szansa na zdobycie wykształcenia
2) wymiana
3) emigracja, uchodźstwo
4) uchodźca, uciekinier
5) domagać się
6) rzucający się w oczy
7) zapobiegać
8) spełniać się
9) Jestem skłonny uważać, że
10) podejrzany
11) społeczny
12) wstawiać się za
13) odnosić się do
14) wpływać na
15) wymieniać
16) być zdanym na samego siebie
17) zakłopotany
18) Nie możemy sobie wyobrazić naszego życia bez niego
19) sukces
20) ubierać się dziwnie(osobliwie)
21) nie zostać przyjętym
22) żyć w innej kulturze
23) utrzymywać dystans w stosunku do innych
24) ogólnokrajowy
25) konkurs
26) nagroda, cena
27) wystawiać, wyświetlać
28) chwalić
29) zasługujący na uwagę, imponujący, znaczący
30) wzorcowy, przykładny
31) przyczyniać się do czegoś
32) fragment, wyjście
33) dlaczego nie?
34) uciekinier, uchodźca z powodów ekonomicznych
35) uciekać, zbiec
36) slogan
37) rozkosz, błogość, zbawienie
38) wszędzie
39) pobyt
40) rosnący wpływ dużych koncernów
41) należący do dnia codziennego
42) opuszczać ojczyznę z powodów ekonomicznych
43) informować
44) bezrobotność wśród emigrantów
45) wrogość wobec obcych
46) szukać nowych perspektyw zawodowych
47) szukać lepszych warunków życia
48) plany na przyszłość młodych emigrantów
49) prawa mniejszości etnicznych w Niemczech
50) odnosić się kogoś, czegoś/powoływać się na kogoś,coś
51) wrogość i przemoc dotyczą nie tylko emigrantów
52) miejscowy, tubylczy
53) honorowy, nieodpłatny
54) być członkiem międzynarodowej organizacji pomocy
55) dodawać komuś odwagi
56) udzielać dobrowolnej(wolontariackiej) usługi
57) czynnie się w coś angażować
58) być kimś/czymś całkowicie pochłoniętym
59) wstawiać się za kimś
60) aklimatyzować się
61) szukać za granicą nowych perspektyw zawodowych
62) udzielać lekarskiej, finansowej, materialnej, humanitarnej pomocy
63) udzielać dobrowolnych usług
64) angażować się w obronę praw prześladowanych, dyskryminowanych
65) żądanie równouprawnienia
66) walka przeciwko dyskryminacji
67) ochrona praw uchodźców
68) wnioskujący o azyl
69) warto się w to zaangażować(wstawić)
70) prawa innych ludzi zostają nadużywane(łamane)
71) długoterminowy
72) nakład czasu
73) obawa
74) gorączkowy pośpiech
75) samorealizacja
76) zadowolenie
77) radość
78) odpowiedzialny
79) uniemożliwiać