Strona 1

Wiek XVIII i początek wieku XIX

Pytanie 1
Kim był Immanuel Kant?
niemieckim filozofem
podkanclerzem za czasów Stanisława Poniatowskiego
agnostykiem
klasykiem Weimarskim
Pytanie 2
Prawda/fałsz.

Czy Thomas Jefferson był amerykańskim politykiem, prawnikiem i prezydentem USA, a także czy należy łączyć go z deklaracją niepodległości?
fałsz
prawda
Pytanie 3
Co to były Szkoły Realne?
kształciły szlachecką młodzież
przygotowywały do wypełniania obowiązków wobec państwa
przygotowywały do konkretnego zawodu
Pytanie 4
Które ze stwierdzeń najlepiej opisuje deizm?
podważa istnienie Boga
Bóg stwórca, który po zakończenym akcie stworzenia, nie ingeruje dalej w sprawy ludzkie
Pytanie 5
Empiryzm określa, że:
daje podwaliny nowożytnych zasad ustrojowych
człowiek rodzi się jako tabula rasa - czysta karta
uznaje ludzki rozum za podst. wiedzy
Pytanie 6
Twórcą racjonalizmu był:
Izaak Newton
Kartezjusz
Jan Jakbu Rousseau
Pytanie 7
Autorem książki `O duchu praw` był francuski pisarz ..
Wolter
Karol Monteskiusz
Jan Jakby Rousseau
Pytanie 8
Tezę, iż państwo jest naturalną formą społeczeństwa wysunął...
Epikur
Arystoteles
Platon

Powiązane tematy

#xviiiw #xixw