Pytania i odpowiedzi

Entomologia

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test sprawdzający wiedzę z zakresu znajomości budowy owada, potrzebnej na zaliczenie ćwiczenia z entomologii dla studentów II roku kierunku gospodarka leśna na UR w Krakowie. Na podstawie http://www.grupa8gl.za.pl/budowa.html Należy nazwać po polsku, bądź po łacinie element podkreślony na czerwono.
Ilość pytań: 45 Rozwiązywany: 2726 razy
Pytanie 1
Caput
Pytanie 2
thorax
Pytanie 3
abdomen
Pytanie 4
prothorax
Pytanie 5
mesothorax
Pytanie 6
metathorax
Pytanie 7
oculus
Pytanie 8
Antenna
Pytanie 9
prosternum
Pytanie 10
pes anterior
Pytanie 11
mesosternum
Pytanie 12
pes medius
Pytanie 13
pes posterior
Pytanie 14
pygidium
Pytanie 15
antenna