Fiszki

Entomologia

Test w formie fiszek Test sprawdzający wiedzę z zakresu znajomości budowy owada, potrzebnej na zaliczenie ćwiczenia z entomologii dla studentów II roku kierunku gospodarka leśna na UR w Krakowie. Na podstawie http://www.grupa8gl.za.pl/budowa.html Należy nazwać po polsku, bądź po łacinie element podkreślony na czerwono.
Ilość pytań: 45 Rozwiązywany: 2726 razy
Caput
thorax
abdomen
prothorax
mesothorax
metathorax
oculus
Antenna
prosternum
pes anterior
mesosternum
pes medius
pes posterior
pygidium
antenna