Pytania i odpowiedzi

Gimnazjum-powtórzenie przed egzaminem

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test przed egzaminem gimnazjalnym
Ilość pytań: 29 Rozwiązywany: 5419 razy
Pytanie 1
Chłopiec przesuwa po podłodze komodę o ciężarze 800 N ruchem jednostajnym,działając siłą o wartości 300 N. Siła tarcia komody o podłogę ma wartość
300 N
Pytanie 2
Skutki wzajemnego oddziaływania ciał mogą być:
statyczne
Pytanie 3
Od czego zależy wartość siły tarcia?
Od wartości siły nacisku
Od chropowatości powierzchni
Pytanie 4
Wzór na pracę mechaniczną,to:
W=Fs
Pytanie 5
Jednostką mocy jest:
wat
Pytanie 6
Moc oznaczamy literą:
P
Pytanie 7
Jednostką energii jest:
dżul
Pytanie 8
Połącz w pary przyrządy zgodnie z ich przeznaczeniem.
termometr
mierzenie temperatury
linijka
mierzenie długości
prędkościomierz
mierzenie wartości prędkości
barometr
mierzenie ciśnienia
Pytanie 9
Energię potencjalną wyrażamy wzorem:
Ep=mgh
Pytanie 10
"Różne substancje mają różne ciepła właściwe"- ta odpowiedź ,to :
Prawda
Pytanie 11
W jakiej temperaturze paruje ciecz?
W każdej temperaturze
Pytanie 12
Jednakowe masy ołowiu,lodu,wolframu i złota doprowadzono do ich temperatur topnienia. Przy dalszym dostarczaniu ciepła z jednakową szybkością,w najkrótszym czasie roztopi się:
ołów
Pytanie 13
Ruch drgający zwany jest także:
harmonicznym
Pytanie 14
Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Fale charakteryzują:
Częstotliwość
Szybkość fali
Długość fali
Amplituda fali
Pytanie 15
Połącz w pary źródła dźwięku z ich poziomem natężenia
Odtwarzacz MP3 nastawiony głośno
130
Koncert rockowy
110
Dzwoniący telefon
70
Spokojna rozmowa
60