Fiszki

Gimnazjum-powtórzenie przed egzaminem

Test w formie fiszek Test przed egzaminem gimnazjalnym
Ilość pytań: 29 Rozwiązywany: 5462 razy
Chłopiec przesuwa po podłodze komodę o ciężarze 800 N ruchem jednostajnym,działając siłą o wartości 300 N. Siła tarcia komody o podłogę ma wartość
1100 N
800 N
500 N
300 N
300 N
Skutki wzajemnego oddziaływania ciał mogą być:
statyczne
Od czego zależy wartość siły tarcia?
Od chropowatości powierzchni
Od wartości siły nacisku
Od ciśnienia
Od gęstości
Od chropowatości powierzchni
Od wartości siły nacisku
Wzór na pracę mechaniczną,to:
a=at
P=W/t
W=Fs
W=Fs
Jednostką mocy jest:
om
wat
kulomb
dżul
wat
Moc oznaczamy literą:
P
T
Q
W
P
Jednostką energii jest:
wat
cm
dżul
kg
dżul
Połącz w pary przyrządy zgodnie z ich przeznaczeniem.
termometr
mierzenie temperatury
linijka
mierzenie długości
prędkościomierz
mierzenie wartości prędkości
barometr
mierzenie ciśnienia
Energię potencjalną wyrażamy wzorem:
Ep=mgh
Ep=mvg
Ep=T+273
Ep=mgh
"Różne substancje mają różne ciepła właściwe"- ta odpowiedź ,to :
Fałsz
Prawda
Prawda
W jakiej temperaturze paruje ciecz?
W temperaturze= 100 stopni
W temperatzurze< 100 stopni
W temperaturze > 100 stopni
W każdej temperaturze
W każdej temperaturze
Jednakowe masy ołowiu,lodu,wolframu i złota doprowadzono do ich temperatur topnienia. Przy dalszym dostarczaniu ciepła z jednakową szybkością,w najkrótszym czasie roztopi się:
ołów
wolfram
złoto
lód
ołów
Ruch drgający zwany jest także:
okresowym
harmonicznym
oporowym
harmonicznym
Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi. Fale charakteryzują:
Szybkość fali
Natężenie fali
Amplituda fali
Moc fali
Długość fali
Okres fali
Częstotliwość
Szybkość fali
Amplituda fali
Długość fali
Częstotliwość
Połącz w pary źródła dźwięku z ich poziomem natężenia
Odtwarzacz MP3 nastawiony głośno
130
Koncert rockowy
110
Dzwoniący telefon
70
Spokojna rozmowa
60

Powiązane tematy

#egzamin #gimnazjum #powtorzenie

Inne tryby